6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillere satış kısıtlaması için denetimler yarın başlıyor

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 16 Ağustos’ta meydana getirilen düzenlemeye bakılırsa ticari etkinlik çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması yada satışı, bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şartlar sağlanmadan ticari etkinlik çerçevesinde direkt yada dolaylı olarak otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması yada satışı 1 Temmuz 2023’e kadar yapılamayacak.16 Ağustos’tan ilkin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgilenenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması yada satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül’de sona erecek. Bu tarihten sonrasında 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 geçmişine kadar yapılamayacak. 15 Eylül’de denetimler başlayacakİkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül itibarıyla başlanacak. Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak malum düzenlemeye yönelik denetimler Tecim Bakanlığınca üç değişik kanal üstünden gerçekleştirilecek. Satış kayıtları günlük olarak takip edilecekTürkiye Noterler Birliği tarafınca tüm ayrıntılarıyla Tecim Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek. Data sistemi üstünden günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında meydana getirilen satışlar, sorgulama ekranları vesilesiyle takip ve denetim edilecek. Bu çerçevede yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki her bir satışına direkt yönetimsel para cezası uygulanacak. Ticari etkinlik çerçevesinde (bir yılda 3’ten fazla satış meydana getiren) yetki belgesi olmadan direkt yada vekaleten otomobil ve arazi taşıtı satışı meydana getiren gerçek yada tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz mevzusu satışlara ilişkin açıklama talep edilecek. Meydana getirilen araştırma neticesinde ticari etkinlik çerçevesinde yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış meydana getiren gerçek yada tüzel kişilere yönetimsel para cezası uygulanacak. Bu kişilere ek olarak yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da yönetimsel para cezası verilecek.Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari etkinlik çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtı satışı meydana getiren her insanın her bir satıştan en fazla 3 gün ilkin ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı esnasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Satış kayıtları üstünden Tecim Bakanlığınca yapılacak denetimler çerçevesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ek olarak yönetimsel para cezası uygulanacak. İş bölgeleri denetlenecek15 Eylül sonrasında Tecim İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, vasıta kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek. Tecim İl Müdürlükleri tarafınca gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda etkinlik gösteren tüm işletmeler nezdinde devam edecek. Ek olarak 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasında taşıtların satış yada pazarlamasının yapıldığına yönelik şikayetler çerçevesinde Tecim İl Müdürlükleri tarafınca direkt iş yeri denetimleri gerçekleştirilecek. 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki taşıtların bu işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi halinde durum tutanak altına alınarak, düzenlemeye aykırılık teşkil eden hususu destekleyici data ve belgeler ile Tecim Bakanlığına iletilecek. Tecim İl Müdürlükleri tarafınca Tecim Bakanlığına iletilen tutanak ve öteki data ve belgeler üstünden yapılacak araştırma neticesinde mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir satış için ayrı ayrı yönetimsel para cezası uygulanacak. Taşıt ilanları denetlenecekİlan sitelerinde pazarlaması meydana getirilen taşıtlara ilişkin duyuru detayları tertipli olarak bu sitelerden temin edilerek, söz mevzusu pazarlama ve satış faaliyetleri takip edilecek. Meydana getirilen takip, denetim ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden oto galericiler, vasıta kiralama firmaları, yetkili bayiler ile ticari etkinlik çerçevesinde satış meydana getiren tüm gerçek yada tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak suretiyle yönetimsel para cezası uygulanacak.

Yoruma kapalı.