Bakanlıktan Roman vatandaşlara yönelik ‘Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı’

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nca hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Fiil Planı (2022-2030) kapsamında, yeni toplumsal konut projesi gerçekleştirileceği, Roman mahallelerinde “Genç Ofisler” açılacağı ve Roman bayanların birleşke kurmalarının teşvik edileceği açıklandı. Bakanlıktan meydana getirilen yazılı açıklamaya nazaran, yeni Strateji Belgesi ve Fiil Planı’nın hedefleri belirlendi. Eğitim, istihdam, sıhhat, barınma, toplumsal yardım ve toplumsal hizmet olmak suretiyle 6 değişik alanın yer almış olduğu yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Fiil Planı (2022-2030) hazırlık sürecine ilişkin yol haritasını hazırlayan Bakanlık, ilgili paydaşlarla çalıştaylarda bir araya geldi.Çalıştaylarda, 2016-2021 fiil planı kapsamında meydana getirilen faaliyetler, güncel mevzular, problemler ve çözüm önerileri görüşüldü. Çalıştayların yanı sıra internasyonal sözleşmeler, fiil planları, ulusal mevzuat, ilgili Bakanlıkların stratejik planları ve üst siyaset belgeleri incelendi.Daha oldukça paydaşa erişebilmek için Roman vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, Romanlara yönelik faaliyetler yürüten, Bakanlığın hizmet alanını direkt yada dolaylı olarak etkileyen kurum ve kuruluşlar tespit edilerek görüş ve önerileri alındı.Yeni toplumsal konut projesiYeni Strateji Belgesi ve Fiil Planı’nda, Roman vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikalar, eğitim, istihdam, sıhhat, barınma, toplumsal yardım ve toplumsal hizmet olarak belirlendi.Bu kapsamda, Türkiye genelinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşamış olduğu bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan yada kentsel dönüşüm kapsamına giren evlerde yaşayanlar için müstakil konut projeleri hayata geçirilecek. Bu konut projelerinin içinde ilgili kamu kurumları tarafınca oluşturulacak Toplumsal Dayanışma Merkezleri (SODAM) şeklinde birimlerle Roman vatandaşların hizmetlere erişimleri kolaylaştırılacak.Okul öncesi eğitime erişimin artırılması amacıyla fizyolojik imkanlar iyileştirilecek, destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Roman küçüklere yönelik sanat içerikli ve sportif faaliyetler düzenlenerek bu faaliyetlere katılımları artırılacak.Roman mahallelerinde Genç Ofisler kurulacak. Gençlerin boş vakitlerinde bu merkezlerde hobi edinmeleri ve kaliteli süre geçirmeleri sağlanacak.Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha çok haberdar olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı emekler gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların iş arama süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerini çoğaltmak için bölgenin gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Ek olarak, Roman bayanların birleşke kurmaları teşvik edilecek.Roman çocuk ve gençlerin ulusal şuur ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Zamanı Alan Başkanlığına periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek. Kamyon Tiyatro ile Romanların bulunmuş olduğu bölgelerde temsil verilerek onların kültür-sanat etkinliklerine erişimlerinin artırılması sağlanacak. Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gezici kütüphaneler konumlandırılarak etkinlikler düzenlenecek. Ek olarak, “Roman Ezgileri” temalı periyodik konserler düzenlenerek, vatandaşlar arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın artırılması sağlanacak.Yeni Strateji Belgesi ve Fiil Planı’nın yıl sonuna kadar son şeklinin verilip, kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.Çalıştaylar düzenlendiBakanlık, 2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nde kendi uhdesinde yer edinen pek oldukça emek harcamayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşamış olduğu illerde, il müdürlüklerinin, sivil cemiyet müesseselerinin ve akademisyenlerin katılımıyla Mahalli Düzey Roman Çalıştayları düzenlendi.Çalıştaylarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK’lerin yaptıkları emekler görüşüldü, Romanların sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Romanların yoğun olarak yaşamış olduğu bölgelerde etkinlik göstermek suretiyle yeni SODAM’lar açıldı.

Yoruma kapalı.