DSİ PERSONEL İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI – ŞARTLARI || DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? DSİ 1273 personel alımı yapıyor! Branş kadro dağılımı

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Yoruma kapalı.