Kamu kurumları, emeklilik işlemlerine ilişkin belgeleri yalnızca HİTAP üzerinden gönderecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında piyasaya sürülen genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihindeki ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer edinen bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına olanak tanıyan HİTAP’ın, söz mevzusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve müesseselerinin kullanımına açık olarak Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütülmüş olduğu ifade edildi.Genelgede, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca meydana getirilen emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, lüzumlu kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ilişik bilgilerin HİTAP’a eksiksiz ve güncel halde aktarılması, emeklilik işlemlerine ilişkin müracaat, onay ve öteki informasyon ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üstünden gönderilmesi, Başkanlıkça ek olarak talep edilmiş olduğu durumlar hariç olmak suretiyle posta kanalıyla gönderime son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer edinen bu informasyon ve belgeler üstünden gerçekleştirilmesi istendi.

Yoruma kapalı.