Rusya lideri Putin: Batı, BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körükleyecek senaryolar hazırlıyor

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik kurumları ve danışma servislerinin yöneticileriyle video-konferans yöntemiyle bir toplantı icra eden Putin, “Batı’nın BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körüklemeye dönük senaryolar üstünde çalışıldığını biliyoruz. (Bu bölgede) Yeteri kadar çatışma var esasen. Şu anda Rusya ile Ukrayna içinde neler yaşandığına, bazı öteki BDT ülkelerinin sınırlarında neler olup bittiğine bakılması kafi. Normal olarak hepsi, SSCB’nin dağılmasının bir sonucu. Tüm Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlık oluşma riskleri de dahil istikrarsızlaşma riskleri her şeye karşın artıyor” ifadelerini kullandı.Günümüzün mevcut zor ve gerilmiş internasyonal ortamında dış güvenliğin ve iç istikrarın BDT ülkelerinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasının en mühim koşulları bulunduğunu kaydeden Putin, mevcut ve potansiyel tehditlere sağlam bir karşılık verilmesi için BDT ülkelerinin eşgüdüm içinde hareket etmesi, güvenlik kurumları ile danışma servislerinin işbirliğini çoğaltması icap ettiğini altını çizdi.

Yoruma kapalı.