Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile öteki kamu kurum ve kurumlarının gereksinimleri için tıpta uzmanlık mevzuatına bakılırsa uzman olanlar ile uzman doktor, doktor, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk kez yada tekrardan yapılacak atama başvuruları 23-29 Eylül’de yapılacak.Sıhhat Bakanlığının ‘2022 Yılı 3. Dönem İlk Kez ve Tekrardan Atama Kurası İlanı’ Resmi Gazete’de yayımlandı.Sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sıhhat Mensubunun Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakılırsa, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile öteki kamu kurum ve kurumlarının gereksinimleri için tıpta uzmanlık mevzuatına bakılırsa uzman olanlar ile uzman doktor, doktor, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk kez yada tekrardan yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri duyuru edilen takvim çerçevesinde noter tarafınca bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.Başvurular, Sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web adresinde ‘https://yhgm.saglik.gov.tr’ yer edinen Personel Informasyon Sistemi (PBS) üstünden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.Müracaat meydana getirecek adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler içinde PBS üstünden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonrasında müracaat detayları ve tercihlerde değişim yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen müracaat formu fiziki evrak olarak ek olarak gönderilmeyecek.2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk asil yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk asil olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üstünden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.Başvuracak adaylar PBS üstünden açılacak münhal bölgeleri göz önünde bulundurarak duyuru edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.Kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 30 Eylül 2022 Cuma ile 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.00’e kadar PBS üstünden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya tekrardan giremeyecek.İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek suretiyle PBS üstünden duyuru edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üstünden duyuru edilecek.Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların tekrardan atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Sadece bu durumda olanlardan kura son müracaat zamanı itibarıyla engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro yada pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle yeniden kuraya başvuramayacak.İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri noksan olan yada hatalı başvuruda bulunan adayların da başvuruları geçersiz sayılacak.Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması sonuçlandıktan sonrasında atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması negatif sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan doktor ve uzman tabipler Sıhhat Bakanlığı ve bağlı müessese kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Sadece aynı kanun gereği emekli doktor ve uzman tabipler Sıhhat Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.Devlet hizmeti yükümlüsü olan doktor ve uzman tabipler ile emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile öteki kamu kurum ve müesseselerinde halen vazife yapmakta olanlar, belirtilen yaş haddini dolduranlar ve 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar kuraya başvuramayacak.Atama kurası takvimiİlanda yer edinen ‘2022 Yılı 3. Dönem İlk Kez ve Tekrardan Atama Kurası Takvimi’ne bakılırsa, PBS üstünden başvurular 23 Eylül Cuma gününden 29 Eylül Perşembe saat 18.00’e kadar yapılacak.Müracaat değerlendirme neticeleri 11 Ekim Salı günü PBS üstünden duyuru edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 11 Ekim Salı gününden 12 Ekim Çarşamba saat 18.00’e kadar PBS üstünden alınacak. İtiraz neticeleri 17 Ekim Pazartesi PBS üstünden açıklanacak.Kura çekimi 18 Ekim Salı günü yapılacak, yeri ve saati ‘https://yhgm.saglik.gov.tr’ web adresinden duyuru edilecek. Atamaya esas evraklar, 2 Kasım Çarşamba saat 18.00’e kadar alınacak.Kamu kurum ve müesseselerinde sözleşmeli çalışanlar ve hususi sıhhat tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonrasında göreve başlayacakları sıhhat tesisine teslim edecek.

Yoruma kapalı.