T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.74503924-2022/103-Suç dosyası

Mahkememizin 27.12.2022 tarihli ve yukarıdaki esas ve karar numaralı kararı ile 5271 sayılı CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca kamu davasının satın alma, kabul etme suçundan DURDURULMASINA karar verilmiştir. , uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak. Mehmet ve Gülseren oğlu Abdulkadir TAŞPINAR 01/03/1995 ÇAMARDI doğumlu, NİĞDE, ÇAMARDI, Beyazkışlakcı mah/köyde kayıtlı tüm aramalara rağmen bulunamadı, gerekçeli karar tebliğ edilmedi. GAZETEDE DUYURULAN İLETİŞİM İÇİN,
2- CMK’nın 272 ve 273. maddeleri uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın mahkemeye dilekçe vererek veya mahkeme yazı işleri müdürlüğüne beyanda bulunarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itiraz edebilirler. karar AÇIKLANMIŞTIR.

Baskı numarası: ILN01840154

#ilan.gov.tr

Yoruma kapalı.