Toplantı sonrası 6’lı masadan ortak açıklama: ‘Demokratik bir Türkiye inşa etmek için bir aradayız’

6 siyasal parti lideri tarafınca paylaşılan ortak açıklamanın tamamı şu şekilde:”12 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde süregelen toplantılarımız, kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ilk altı görüşmede siyasal tarihimizde nadir görülen bir ortaklaşa iş anlayışı içinde mühim mesafeler aldık.Hepimiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasal parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.Altılı Masa olarak kurduğumuz Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Düzeltim Komisyonu, Kurumsal Düzeltim Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu yarının Türkiye’sini inşa için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.Liderler Buluşmaları’nın ikinci turunun bu ilk toplantısında yaklaşan seçim takviminin ve artan toplumsal beklentinin bilincinde olarak iki temel mevzuyu ele aldık:Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası mevzusunda meydana getirilen emek harcamaları değerlendirdik ve bu konudaki emek harcamaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma sonucu aldık.İkincisi, ülkemizin mühim temel siyaset alanları için ortak bir emek verme grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna duyuru edilmesine karar verdik.Bu temel siyaset alanlarını da;- Hukuk, hakkaniyet ve yargı,- Kamu yönetimi,- Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla savaşım,- Iktisat, finans ve istihdam,- Sektörel ve bölgesel mevzular,- Bilim ve teknoloji,- Eğitim ve öğretim,- Toplumsal politikalar,- Dış siyaset, güvenlik, müdafa olarak belirledik.Önemle bir kez daha vurgularız ki, halkın gerçeklerinden tamamen kopmuş siyasal iktidar, çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanan boşuna bir çaba içerisindedir. İktidarın yarattığı yozlaşma o şekilde bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın varlıklı edilerek minik yatırımcının yok edilmesi dahi bu zamanda yaşanmıştır. Tüyü eksikleri olan yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üstünden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde yaşamlarını sürdürmekte; ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri fakirleşmektedir. Bu adaletsiz düzene beraber son vereceğiz.Kuvvetli bir demokrasi olmadan kuvvetli bir iktisat olamayacağı, kuvvetli bir iktisat olmadan da kuvvetli bir dış siyaset olamayacağı aydınlık şeklinde ortadadır. Dış siyaset ve ulusal güvenlik mevzularını iç siyaset malzemesi olarak kullanan iktidar Ege’deki Türk-Yunan dengesinin Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye iş yapmaktadır. Kurumsal akıldan yoksun dış politikanın ürünü olan bu güvenlik zaafiyeti hiçbir hamasi dille kapatılamaz. Öte taraftan, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak kararını da Kırım’ın ilhakı sonucu şeklinde geçersiz görüyoruz.Milletimiz müsterih olsun! Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, keyfilikle ve kaide tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kişi devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz.Kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız ki;- Altılı Masa hedefine güvenilir adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı talibi, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.- Altılı Masa bununla birlikte, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır.- Yeni bir yönetim anlayışı ve politika kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam seçimi sebebiyle asla kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasal terbiye kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin savaşım edilecek, kuvvetli kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı kabahat örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üstüne kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir evladı yoksulluğa mahkûm edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.Altılı Masa olarak devamlı vurguladığımız şeklinde, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır.”

Yoruma kapalı.