Yargıtay’dan emsal icra takip kararı

Yargıtay, icra takip mevzusunda emsal durumunda bir karara imza attı.Bir birleşke başkanı, ödenmeyen alacak sebebiyle borçlular hakkında saat 16.00 sularında icra takip edeni başlattı. Takipten haberdar olan davalılar, ilgili borç miktarı parayı aynı gün saat 17.11’de kooperatifin banka hesap numarasına yatırdı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan alacaklı, takibe geçildikten sonrasında ana para borcunu ödemiş olsalar da vekalet tutarı, faiz, öğrenim harcı ve ferilerini ödemek zorunda olduklarını, icra dosyasına meydana getirilen itirazların hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz bulunduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile alacağın yüzde 20 oranından aşağı olmamak suretiyle icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.’Yaşamın olağan akışına aykırı’Davalılar, icra takip edeni yapılmadan ilkin borcun tamamını ödediklerini, borcun öğrenim edilmesinden sonrasında meydana getirilen icra takibinden dolayı vekalet tutarı ve icra giderinin istenemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, ödeme emrinin düzenlenmesinden ve hemen hemen bildiri edilmemesine karşın aynı gün bir saat sonrasında ödemenin yapılması durumu karşısında tarafların birbirlerinden haberdar olmadığının kabulünün yaşamın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti. Mahkeme sonucunda, “Ödeme emrinin ödemenin yapıldığı aynı günün akşam saatlerinde mesai bitimine doğru düzenlenmesi ve derhal arkasından banka ödemesi yöntemiyle borcun ödenmiş olması, hukuki anlamda aralarında husumet bulunan alacaklının borçlulara vekalet tutarı ve icra harcaması yüklemek amacıyla dava mevzusu takip edeni başlattığının anlaşıldığı nedeni öne sürülerek davanın reddine karar verilmiştir” denildi.2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce miktar itibarıyla kati olarak verilen karara karşı Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca kanun yararına temyiz isteminde bulunulmuş oldu. Dava dosyasını tekrardan inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, emsal özellikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket