Motosikletli kuryelerin bahşiş ve gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre hazırlanan pakette vergi indirimi isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, ilgili sektörlerin uygulamasına bağlı olarak motorlu kurye faaliyetlerinden elde edilen bahşiş ve gelirler üzerinden yeni bir vergi oluşturulmadan bu alanlardaki vergi prosedürünün kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.


Bahşişlerin KDV'ye tabi olması nedeniyle sektör kolaylık istedi

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yemek servisi yapan işletmelerde toplanan bahşişlerin işveren tarafından çalışanlara dağıtılması halinde, bu ödemeler işverenin aldığı maaşın bir parçası olarak kabul edilerek ücret matrahına eklenerek işverenin bir kısmı tarafından vergilendirilmektedir. Gelir vergisi oranına göre stopaj vergisi.

Banka kartları, kredi kartları ve diğer ödeme sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte müşteriler yiyecek ve içecek masraflarının yanı sıra kartla bahşiş ödemeye başladı. Bu durumda ayrı ayrı vurgulanamayacağından bahşiş olarak yapılan ödeme restoran hizmetinin esasına dahil bir unsur olarak değerlendirilmekte ve KDV'ye tabi olmaktadır.

Sektör temsilcilerinden gelen kolaylık talebine yanıt veren Bakanlık, konuyla ilgilenen diğer bakanlıklarla iş birliği yaptı. Bu bağlamda küresel örnekler incelendiğinde banka ve kredi kartıyla bahşiş ödemesinin oldukça yaygın olduğu ve bu tutarların ödeme belgelerinde ayrıca belirtildiği ve KDV matrahına dahil edilmediği tespit edildi.


Her şey çalışanlara dağıtılacak

Taslak çalışmaya göre bahşişler, hizmet bedelinin yüzde 10'unu geçmediği sürece ödeme belgelerinde bu vergiden ayrı olarak belirtilecek. Maaşları oluşturan bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. Çalışanlara aylık brüt asgari ücret tutarına kadar dağıtılan paralar normal maaş geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve oran yerine yalnızca yüzde 10 oranında stopaja tabi olacak.

Bahşiş ödemelerinin hizmet bedelinden ayrı olarak gösterilmesi kaydıyla ücret niteliğindeki bu ödemeler işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek ve dolayısıyla KDV'ye tabi olmayacaktır.


Kapsanacak sektörler belirlendi

Düzenleme, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ve paket servis ve diğer yiyecek türlerini sunanlar da dahil olmak üzere müşterilere hizmet sağlayan işletmeleri etkileyecektir.

Yemek hizmeti veren otel üniteleri ve benzeri konaklama tesisleri de, bu hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi koşuluyla kapsanacaktır.

Uygulamayı sigorta primleri ve kıdem tazminatı açısından destekleyecek çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı üzerinde de çalışmalar sürüyor.


Motorlu kuryelerin kitap saklama zorunluluğu olmayacak

Motosiklet kuryelik faaliyetlerinden doğan ve ticari kazanç olarak vergilendirilen kazançların stopaj yöntemiyle vergilendirileceği basit vergi rejimine geçiş öngörülüyor.

Kuryelerin bir işveren adına hizmet sözleşmesi kapsamında çalışması durumunda elde ettikleri gelir, ücret olarak vergilendirilir. Kendi hesaplarına bağımsız olarak çalışmaları halinde elde edilen gelir ticari gelir olarak kabul edilir ve teslimat hizmetleri KDV'ye tabidir. Ticari kazanç üzerinden vergi mükellefi olarak faaliyet gösteren 126 bin 112 motorlu kurye bulunuyor.

Motosikletli kuryelerin ve meslek birliklerinin talebi üzerine defter tutma, evrak hazırlama, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülüklerin yerine vergi avantajı sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Ticari gelir vergisi mükellefi olan araç kuryeleri, bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirin tarifenin 4'üncü dilimini (3 milyon lira) aşmaması durumunda, bu hizmetler karşılığında yaptıkları ödemelerden belirli bir stopaj vergisine tabi olacak. Bu yıl), stopaj nihai vergiyi oluşturacak.

Bu uygulamayı benimseyenlerin defter tutma, belge hazırlama, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Ayrıca sundukları hizmet KDV'den muaf olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir