Ameliyathane hemşiresinin ziyareti hastanın kaygısını azaltıyor – SAĞLIK

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Arpağ'ın ameliyathane hemşirelerinin ameliyat öncesi ziyaretlerinin hasta üzerindeki etkilerini konu alan araştırması poster şeklinde paylaşıldı. Bu araştırmaya göre ameliyathane hemşiresinin ameliyat öncesi hasta muayenesi ve hasta bilgilendirmesinin hastaların ameliyat sonrası kaygılarını azalttığı, ağrı bildirme sıklığının azaldığı ve bunun sonucunda Opioid kullanımının azaldığı tespit edilmiştir.Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) içerisinde yer alan ve 1992 yılından bu yana Avrupa'da ameliyathane hemşirelerinin sesi olmaya devam eden Avrupa Uluslararası Ameliyathane Hemşireleri Birliği – EORNA'nın on birinci kongresi bu yıl Valensiya'da gerçekleştirildi. İspanya. İstanbul Atlas Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Arpag kongrede üniversiteyi poster sunumu, sözlü sunum ve 45 dakikalık özel oturum olmak üzere üç araştırma makalesiyle temsil etti.Ameliyathane hemşiresinin ziyareti hastaya iyi gelirDr. Öğr. Üyesi Nurgül Arpag, poster şeklinde sunduğu “Kalp cerrahisi öncesi ameliyathane hemşirelerinin hasta ziyaretlerinin anksiyete ve ağrıya etkisi” başlıklı araştırmasında, ameliyathane hemşiresinin hastayı ziyaret etmesinin öneminin altını çizdi. Ameliyattan bir gün önce derlenme odasında kendilerine ameliyat ve ameliyat sonrası süreçler hakkında bilgi verilmesi dikkat çekti. Arpag araştırmasının sonuçları kongrede paylaşıldı: “Hastanın ameliyat sonrası kaygı düzeyinin etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda kaygı düzeyinin ameliyat sonrası ağrı şiddetine etkisi ve buna bağlı olarak ameliyat sonrası ağrının şiddeti üzerindeki etkisi belirlendi. hastanın kullandığı opioidler; Ameliyathane hemşiresinin ameliyat öncesi hasta muayenesi ve hasta bilgilendirmesinin hastaların ameliyat sonrası kaygısını azalttığı, ağrı şiddetinde anlamlı bir farklılık olmasa da ağrı bildirme sıklığının azaldığı ve buna bağlı olarak opioid kullanımının azaldığı tespit edilmiştir. Ameliyat öncesi hasta ziyaretleri yapılarak ameliyathane hemşirelerinin hasta bakımına katılımının desteklenmesi önerilmektedir.”Ameliyathane hemşirelerinin bireysel yenilikçi özellikleri önemli…Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Arpag, “Ameliyathane Hemşirelerinin Bireysel İnovasyon Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı özel oturumda sunduğu araştırmasında, ameliyathane hemşirelerinin inovasyon özelliklerinin önemine dikkat çekti. Ameliyathanelerde hızla gelişen teknolojilerin kullanılmasının, burada çalışan hemşirelerin yenilikçilik ve liderlik gibi bireysel özelliklerine uyum sağlamalarını gerektirdiğini belirten Arpag, açıklamasında şunları söyledi: “Ameliyathane yenilikçiliğinin bireysel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda Hemşirelerin, ameliyathane hemşirelerinin eğitim düzeyi ve deneyim yılı arttıkça yenilikçi özellikleri ve risk azaltmaya yönelik tutumları, sağlık kurumlarının ameliyathane hemşirelerinin eğitim düzeyini artırıcı ve yenilikçi niteliklerini destekleyecek önlemler almasını artırmaktadır.”Ameliyathanelerde sterilizasyonun önemi anlatıldıDr. Öğr. Üyesi Nurgül Arpag, sözlü sunum olarak sunduğu “Bir saç teli cerrahi aletlere bulaşabilir mi? “Kontrollü Deneysel Bir Çalışma” başlıklı araştırmasında ameliyathanelerde sterilizasyon uygulamalarının önemine dikkat çekti. Arpag, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Setlerin kontaminasyonunu belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmanın mikrobiyolojik sonuçlarına göre, steril setten bir tutam saç çıkması durumunda çalışanlar tarafından istenmeyen bir durum ortaya çıkmaktadır. Sterilizasyona hazırlık sırasında gerekli önlemleri almayın; Çeşitli mikroorganizmalarla kontamine saç tellerinin bulunduğu steril setlerin içeriğinden alınan sürüntü kültürlerinde üreme olmadığı belirlendi. Öte yandan araştırma, sterilizasyon öncesi hazırlık aşamasında tüm çalışanların gerekli önlemleri alması gerektiğini, set açıldıktan sonra saç buklelerinin setin içine düşmemesinin sağlanması gerektiğini vurguluyor ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. ihtiyaç vardı.” Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir